Jaunumi

22. novembris, 2014

Apstiprina četru graustu piespiedu sakārtošanu

Šodien, 18. augustā, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja četrus lēmumus par pilsētā esošo graustu piespiedu sakārtošanu. Tie ir dažādiem privātīpašniekiem piederoši grausti Aleksandra Čaka ielā 127, Aizupes ielā 18, Kalnciema ielā 43, kā arī Jūrmalas gatvē 52B.  

 

 

Bīstamākais no graustiem ir ēka A. Čaka ielā 127, desmit kopīpašniekiem piederoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un var apdraudēt cilvēku drošību. Ēka atrodas A. Čaka un Tallinas ielu krustojumā, kur notiek intensīva gājēju kustība un transporta satiksme, tā ir brīvi pieejama un netālu no tās atrodas Rīgas 33.vidusskola, līdz ar to ēka degradē pilsētas vidi. Ir apstiprināts pieteikums par ēkas nojaukšanu, bet nekādas darbības, lai reālas darbības nav veiktas. 

 

 

Domes lēmuma projekts paredz, ka divu nedēļu laikā ēka ir jānorobežo ar gājēju tuneli, trīs mēnešu laikā saskaņojama visa dokumentācija, demontāžas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

 

Grausti Aizupes ielā 18 ir privātīpašniekam piederoša vienstāva ēka ar piebūvi un vairāki šķūnīši, kas, tāpat kā vecā garāža Kalnciema ielā 43 un degusī dzīvojamā māja Jūrmalas gatvē 52B, būs pilnībā jāsakārto četru mēnešu laikā. 

 

 

 

Ja domes lēmumos graustu sakārtošanai noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

Lēmumi par graustu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

 

 

Ilze Krūkle, 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore