Jaunumi

05. oktobris, 2021

Aizvadīti informatīvie semināri par pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai

Šī gada 23. un 30. septembrī Rīgas domes Īpašuma departamenta Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” tika aizvadīti informatīvie semināri par pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai.

 

Uz semināru 23. septembrī tika aicināti tie interesenti, kuriem nepieciešams saņemt plašāku informāciju par dzīvojamo māju atjaunošanas programmu, savukārt  30. septembrī Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji sniedza atbildes uz jautājumiem par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai.

 

Konkursā kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai  namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 30 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai.

 

Savukārt dzīvojamo māju atjaunošanas atbalstam ir izveidota programma ”Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” , kur līdzfinansējumu piešķir bīstamības novēršanas darbu vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Maksimālais programmas līdzfinansējums ir 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tomēr bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai.

 

Pašvaldības līdzfinansējums namīpašniekam tiek izmaksāts pēc pieteiktā projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no īpašnieka puses.

 

Līdzfinansējuma programmu administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments. Ar aktualitātēm iespējams iepazīties vietnē atjauno.riga.lv.

 

Abus seminārus iespējams noskatīties arī ierakstā Īpašuma departamenta Youtube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UCWqQ2UGXpwnxdDxM746X9gw