Jaunumi

19. aprīlis, 2022

Aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo ēku atjaunošanai

Šī gada 6.maijā noslēdzas projektu iesniegšana atbalsta programmā, kas paredz ar pašvaldības līdzfinansējumu veikt dzīvojamo māju atjaunošanu. Dzīvokļu īpašnieki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu bīstamības novēršanai dzīvojamās mājas nesošajās un norobežojošajās konstrukcijās, kā arī energoefektivitātes pasākumiem.

 

Pašvaldības atbalstītās dzīvojamo māju atjaunošanas programmas* norises cikls ir divi gadi – pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki iesniedz projektus, tie tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tiek veikti labojumi un precizējumi. Pēc tam visiem atbilstošajiem projektiem tiek pieprasīts finansējums nākamā gada budžetā. Otrajā gadā notiek šo projektu realizācija. Pēc projektu pabeigšanas ēku īpašniekiem tiek izmaksāts pašvaldības līdzfinansējums.

 

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta tiešajām būvdarbu izmaksu kopsummas. Līdzfinansējums bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

 

Projekta pieteikumus iespējams iesniegt Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, vai arī nosūtot pa pastu vai ar kurjera starpniecību ar norādi – Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

 

Plašāka informāciju par programmu pieejama interneta vietnē  https://atjauno.riga.lv

 

*Programma tiek īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”

 

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome