Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdes darba kārtības pielikums