Rīgas domes Īpašuma departaments

Vidi degradējošo būvju komisija

Vidi degradējošo būvju komisija

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 


Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēžu darba kārtība

 

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēžu lēmumi

 

 

Oļegs Burovs

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki

Rihards Rusins

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks  – Būvniecības pārvaldes priekšnieks

Boriss Maizenbergs

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieks

 

Komisijas locekļi

Leonards Dubkevičs

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks

Ernests Saulītis

Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka vietnieks

Marika Treija

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece

Irīna Miķelsone

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece

Arnita Onckule

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja

Kirils Mihejevs

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītājs – jurists

Arta Goldberga

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja

Viesturs Brūzis

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

Inguss Vircavs

Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs

Aija Meļņikova

Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietniece

Anatolijs Aļeksejenko

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors

Dmitrijs Pavlovs

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors

Valērijs Koķis

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektors 

Sergejs Hristoļubovs

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors

Raimonds Nitišs

Rīgas pašvaldības policijas Vadības grupas galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valstu un pašvaldību iestādēm

Uldis Rakstiņš

Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks

Ilmārs Ziedonis

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks

Normunds Červinskis

Rīgas domes Administratīvās inspekcijas vadītājs

Dace Cebule

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektore

Māris Demme

Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors

Artūrs Hroļenko

Rīgas domes deputāts

Andris Bačkurs​

Rīgas domes deputāts

Marija Balcere

Rīgas domes deputāte

Ieva Holma

Rīgas domes deputāte

Uģis Rotbergs​

Rīgas domes deputāts

Helēna Endriksone-Severnaja

Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāvis

Ronalds Lūsis 

Biedrības “Latvijas Restauratoru biedrība” pārstāvis

 

Komisijas sekretārs

Aivars Bergmanis

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas projektu vadītājs – jurists