Rīgas domes Īpašuma departaments

Par mums

Par mums

 

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemes gabalu racionālas un lietderīgas izmantošanu.

 

Īpašuma departaments veic īpašuma objektu, zemes gabalu privatizācijas procesa, pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Atbilstoši kompetencei tas nodarbojas arī ar zemes gabalu apmaiņas fonda un līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda veidošanu, kā arī nodrošina pārvaldību pār pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un pašvaldības līdzdalību nodibinājumos un biedrībās.