Rīgas domes Īpašuma departaments

Normatīvie akti

Ēku (būvju) uzturēšanu un vidi degradējošu būvju klasificēšanu regulējošie normatīvie akti