Rīgas domes Īpašuma departaments

Līdz 9.oktobrim Marijas ielas 6 īpašniekiem jānovērš pārvietošanās bīstamības riski satiksmes dalībniekiem un gājējiem

Šodien, 2.oktobrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs sasauca atbildīgo Rīgas pašvaldības departamentu operatīvo sanāksmi, lai steidzami novērstu pārvietošanās bīstamības riskus satiksmes dalībniekiem un gājējiem, kuri dodas garām Marijas ielas 6 graustam.


“Lai garāmgājējiem un satiksmes dalībniekiem pārvietojoties gar šo īpašumu būtu droši ir nekavējoties jāveic visas darbības, kas novērš jebkādus bīstamības riskus. Marijas ielas 6 īpašniekiem ir uzdots nekavējoties, līdz 9.oktobrim, ap vēsturisko ēkas fasādi uzstādīt sastatnes un novērtēt vēsturiskas fasādes tehnisko stāvokli. Tikai sertificēta restaurācijas speciālista uzraudzībā, saskaņojot ar Valsts kultūras un pieminekļu inspekciju,  noņemt tās detaļas, kuras ir bīstamas un var nokrist. Uz ietves ir jāuzstāda gājēju tunelis. Ja šīs darbības no īpašnieku puses noteiktā termiņā netiks veiktas, tad Rīgas domes Īpašuma departamentam būs jāizpilda domes lēmums par piespiedu sakārtošanu un šim mērķiem iztērētie pašvaldības līdzekļi tiks pieprasīti no īpašniekiem,” operatīvā sanāksmē atbildīgos speciālistus informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. 
 

Svētdien no Marijas ielas 6 dzīvojamās ēkas, kas ir klasificēta, kā B kategorijas vidi degradējoša būve uz ietves un ielas braucamās daļas nokrita fasādes fragments. Operatīvās sanāksmes dalībniekus īpašnieku pārstāvis Aleksandrs Meikšēns informēja, ka svētdien no jumta nogāzās daļa no brandmūra jumta  dakstiņiem. 
 

Rīgas domes Īpašuma departaments tika uzdots sagatavot domes lēmuma projektu par Marijas ielas 6 vidi degradējošās būves piespiedu sakārtošanu. 
 

Operatīvajā sanāksmē piedalījās Marijas ielas 6 īpašnieku - Tomasa Tūla un Ludmilas Baumanes – pārstāvji, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvji, Satiksmes un Īpašuma departamenta atbildīgie darbinieki, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs, Valsts kultūras un pieminekļu inspekcijas pārstāvji, kā arī Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti. 
 

Vietējās arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.7851 vairāku gadu garumā ir izpelnījies “Rīgas slavenākā grausta” nosaukumu. Īpašumu veido zemes vienība 1432 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka un pagrabs zem pagalma. Dzīvojamai ēkai ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve un tās īpašniekiem ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma likme. Vienlaikus īpašniekiem vairāk kārt ir uzdots veikt nepieciešamos ēkas konservācijas darbus un saglabāt visas vēsturiski nozīmīgās ēkas detaļas.
 

Piecstāvu dzīvojamā ēka Marijas ielā 6 ir celta 1904.gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un vienlaicīgi UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.
 

Informāciju sagatavoja: 
Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67037357, mob.tālr.26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv

Lapas informācija atjaunota:   03.10.2017