Rīgas domes Īpašuma departaments

Plāno palielināt finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā

Rīgas domes Pilsētas īpašumu komiteja šodien, 2.oktobrī, atbalstīja līdzfinansējuma palielināšanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā līdz 20 000 eiro.

Šodien Pilsētas īpašumu komitejas sēdē deputāti lēma par izmaiņām līdzfinansējumā Rīgas kultūras pieminekļu saglabāšanai. Sākotnēji maksimālais iespējamais līdzfinansējums pieminekļu atjaunošanas darbiem bija 14 000 eiro, bet tagad - 20 000 eiro.

 

Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs. Atbalstu paredzēts piešķirt tām būvēm, kuras ir valsts un vietējās nozīmes kultūras piemineklis vai ir līdz 1940.gadam būvēta koka vai mūra ēka. Noteikts, ka šīm ēkām jāatrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.

 

Tāpat komiteja šodien lēma, ka kultūrvēstures pieminekļi turpmāk būs arī Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.

Iepriekš pašvaldības plānojumā noteiktajās vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijās, Rīgas pilsētas gadījumā - apbūves aizsardzības teritorijās, esošās ēkas likums neaptvēra.

 

Veicot būvdarbus ēkām ar kultūrvēsturisku vērtību, tās īpašniekam tiek uzlikts pienākums saglabāt oriģinālās konstrukcijas - to plānojumu, apjomu, materiālus, apdari, vērtīgus interjera elementus, detaļas, rotājumus, vēsturiskās iekārtas un komunikācijas.

 

Savukārt 19.gadsimta un 20.gadsimta sākumā būvētām koka mājām, kā arī mūra ēkām, kas būvētas līdz 1940.gadam, svarīgākās aizsargājamās vērtības ir autentisks būvapjoms, oriģinālajam būvperiodam raksturīga fasādes arhitektūra un detalizācija, konstruktīvā sistēma, ēkas autentiskums un saglabātība. 

Lapas informācija atjaunota:   02.10.2017