Rīgas domes Īpašuma departaments

Piespiedu kārtā tiks nojaukti grausti Krūzes ielā 17 un Jūrnieku ielā 3

Pirmdien, 4. septembrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma par būvju Krūzes ielā 17 un Jūrnieku ielā 3 nojaukšanu piespiedu kārtā.

Būve Krūzes ielā 17 ir klasificēta kā A kategorijas grausts, kas, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nemaz nav reģistrēta zemesgrāmatā, bet tās tiesiskie valdītāji ir divas privātpersonas. Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki, apsekojot šo graustu, konstatēja, ka ir bojātas būves sienas un jumta konstrukcijas, lietusūdens novadīšanas sistēma, pieļauta apdares materiālu plaisāšana un nodrupšana, kā arī nav nodrošināta fasāžu savlaicīga atjaunošana un krāsošana atbilstoši arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai. Tiesiskie valdītāji daudzkārt tika lūgti būvi nojaukt. Šā gada martā Rīgas Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka būvei daļēji sabrukusi pret Krūzes ielu vērstā fasādes siena. Policijas darbinieki apsekoja būvi un konstatēja, ka Krūzes ielas pusē, būves vidusdaļā sabrukusi siena, būvelementi nokrituši uz gājēju taciņas, iebrucis arī starpstāvu pārsegums, deformējies jumts, bet tā konstrukciju pagaidām vēl notur esošā starpsiena. Būve ar savu bīstamo tehnisko stāvokli radīja reālus draudus cilvēku drošībai. Lai daļēji sabrukušajā būvē neiekļūtu un neuzturētos nepiederošas personas, kā arī, lai novērstu draudus cilvēkiem un satiksmei, ar drošības lentu tika norobežota būves tuvākā apkārtne un tā tika iekļauta Rīgas pašvaldības policijas patruļas maršrutā, kā arī pieņemts lēmums uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību. Taču būves tiesiskie valdītāji to nesteidza nojaukt. Tādēļ lēmumprojekts par ēkas nojaukšanu piespiedu kārtā paredz, ka nepieciešamā dokumentācija saskaņojama mēneša laikā. Savukārt nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā divu mēnešu laikā.

Ja lēmumā noteiktajā termiņā nojaukšanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, bet iztērētos Rīgas pašvaldības līdzekļus piedzīs no būves īpašniekiem.

Arī Jūrnieku ielā trīs esošās būves – dzīvojamā māja un palīgēkas nav reģistrētas zemesgrāmatā, un to tiesiskie valdītāji ir vairākas privātpersonas. Visas ēkas ir grausti un atrodas katastrofālā stāvoklī. Domes lēmumprojekts par piespiedu nojaukšanu paredz, ka tiesiskajiem valdītājiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija būvju sakārtošanai tādā apjomā, lai novērstu to radīto bīstamību un pilsētas vides degradāciju. Būvju sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja lēmumā noteiktajā termiņā nojaukšanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi.

Abi lēmumi par graustu piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Ilze Krūkle, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.: +37167181066; e-pasts: ilze.krukle@riga.lv

Lapas informācija atjaunota:   04.09.2017