Rīgas domes Īpašuma departaments

Starptautiskajā projektā dalāmies pieredzē par tukšo ēku un to teritoriju pagaidu lietošanu

No 28. līdz 31. martam Somijas galvaspilsētā Helsinkos notika pirmā REFILL starptautiskā tikšanās, kurā piedalījās projekta partneru pārstāvji no dažādām Eiropas pilsētām. Rīgas pašvaldību tikšanās laikā pārstāvēja Rīgas domes Īpašuma departamenta projekta koordinatore Irīna Miķelsone.

Tikšanās laikā notika vairākas prezentācijas un tika apriesti projektā pētāmie jautājumi - pilsētvides laboratorijas un stratēģiskā pagaidu lietošana, kā arī pārejas (jeb transformatīvā) pagaidu lietošana. Sanāksmes laikā partneri diskutēja par vietējā rīcības plāna izstrādes gaitu savās pilsētās un ar to saistītām problēmām un izaicinājumiem.

 

Helsinku pilsētas aģentūras “FORUM VIRIUM” pārstāvji iepazīstināja ar Somijas galvaspilsētas pieredzi pagaidu lietošanas prakses izmantošanā pilsētas plānošanā un pašvaldībai piederošo īpašumu atvēršanu iedzīvotājiem plašākai izmantošanai. Projektu dalībnieki klātienē iepazinās ar vairākiem Helsinkos realizētajiem pagaidu lietošanas projektiem.

Tāpat tikšanās piedalījās “URBACT III” programmas Sesretariāta pārstāvis, ar kuru projekta dalībnieki apsprieda projekta realizācijas organizatoriskos un finansiālos jautājumus, lai veiksmīgāk nodrošinātu projekta finanšu izlietojumu un sagatavotu precīzu progresa ziņojumu.

 

Šī projekta mērķi ir iepazīties, izpētīt un apmainīties pieredzē par pašvaldību vietējā atbalsta instrumentiem pagaidu lietošanas veicināšanu, nodrošināt pagaidu lietošanas ilgstošu efektu un izveidot uz sadarbību vērstu, atvērtāku publisku pārvaldi. Tāpat projektam noslēdzoties tiks radīts rīcības plāns, kurā būs atspoguļotas aktivitātes un prioritātes pašvaldības darbībai neizmantotā un pamestā īpašuma pagaidu lietošanas instrumenta ieviešana un atbalstīšanai.

 

Jau kopš 2015.gada septembra Rīgas pašvaldība piedalās ERAF finansētās programmas URBACT III projektā “Tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošana kā jauns pašvaldības instruments ēku degradācijas novēršanai un pilsētvides revitalizācijai” (REFILL).REFILL projektā piedalās kopā desmit partneri: Poznaņa (Polija), Kludža (Rumānija), Amersforte (Nīderlande), Brēmene (Vācija), Helsinki (Somija), Nante (Francija), Atēnas (Grieķija) un projekta vadošais partneris Ģente (Beļģija). Par projekta realizāciju Rīgas pašvaldībā ir atbildīgs Rīgas domes Īpašuma departaments.

Lapas informācija atjaunota:   12.06.2017