Rīgas domes Īpašuma departaments

Graustus Bebru ielā 35 nojauks pašvaldība

Šodien, 22.maijā Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma graustu Bebru ielā 35 sakārtošanu piespiedu kārtā, tos nojaucot. Graustu nojaukšanas darbus tādā apjomā, kas nodrošinātu cilvēku drošību, sabiedrisko kārtību un vides degradācijas novēršanu, veiks Rīgas domes Īpašuma departaments.

Īpašums Bebru ielā 35 sastāv no dzīvojamās mājas  saimniecības ēkas un šķūņa. Kopumā vizuāli novērtējot visu trīs būvju tehnisko stāvokli, to var raksturot kā avārijas. Būves ir bīstamas, to stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti. Tāpat pat teritorija ap būvēm ir brīvi pieejama nepiederošām personām un tajā lielā daudzumā uzkrāti atkritumi. Tās  atrodas blakus sabiedriskā transporta pieturai un to tuvumā atrodas vairākas sabiedriskas būves – Rīgas 69. vidusskola, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, kā arī daudzstāvu dzīvojamās mājas.

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka grausts nav iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, neatrodas kāda cita pieminekļa aizsardzības zonā un nav kāda cita pieminekļa daļa. Inspekcija nesaskatīja kultūrvēsturiskas vērtības, kas liecinātu par potenciāliem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.

 

Lēmums par grausta piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē.

 

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr. +37167181066, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv

Lapas informācija atjaunota:   22.05.2017