Rīgas domes Īpašuma departaments

Starptautiskais projekts URBACT III

REFILL - Starptautiskā pieredze Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu) sakārtošanā URBACT III projekta ietvaros

6 Foto

 

 
Starptautiskā pieredze Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu) sakārtošanā URBACT III projekta ietvaros (REFILL)

 

Projekts tiek finansēts no Eiropas fonda līdzekļiem.

 

Projekta vadošais partneris - Gentes pašvaldība


Projekta mērķi:

1) Piedalīties starptautiskā mēroga sanāksmēs URBACT III projekta ietvaros, pieredzes un ideju apmaiņa graustu un degradēto teritoriju sakārtošanā; 
2) Dalīties starptautiskajā pieredzē par tukšo ēku pagaidu lietošanu kā efektīvu instrumentu, lai novērstu graustu rašanos un revitalizētu degradētās pilsētas vietas;
3) Prezentēt Rīgas pieredzi graustu sakārtošanas jautājumos;
4) Stiprināt Rīgas un citu Eiropas pilsētu (Gente, Brēmene, Atēnas, Poznaņa, Amersforta) sadraudzības saites, veidot ilgtspējīgu Rīgas un citu Eiropas pilsētu sadarbības platformu;
5) Rīgas pilsētas atpazīstamības veicināšana, sadarbības kontaktu veidošana;
6) Pēc projekta īstenošanas izmantot iegūtās zināšanas Rīgas graustu sakārtošanā.

 

City profile for Riga

Standaertsite – a public park developed by temporary use and inhabitant initiatives

 

 

Foto galerijas:

Gente

Poznan

Rīga

Kļuža