Jaunumi

21. aprīlis, 2022

Draba laiks maijā

3.MAIJS – PIRMSSVĒTKU DIENA – SAĪSINĀTA DARBA DIENA – STRĀDĀJAM LĪDZ PLKST. 15:00

4.MAIJS – LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENA – BRĪVDIENA

6.MAIJS – PĒDĒJĀ DARBA DIENA PIRMS SVĒTKU DIENAS (8.MAIJS – MĀTES DIENA) – SAĪSINĀTA

DARBA DIENA – STRĀDĀJAM LĪDZ PLKST. 14:00