Rīgas domes Īpašuma departaments

Vidi degradējošo būvju komisija

Vidi degradējošo būvju komisija

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 


Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēžu darba kārtība

 

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēžu lēmumi

 

Komisijas priekšsēdētājs

Oļegs Burovs

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Boriss Maizenbergs

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieks

Komisijas locekļi

Rihards Rusins

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieks

Leonards Dubkevičs

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks

Ernests Saulītis

Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka vietnieks

Marika Treija

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece

Irīna Miķelsone

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece

Arnita Onckule

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs

Arta Goldberga

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja

Agrita Maderniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece 

Valts Jurisons

Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas galvenais būvinspektors 

Regīna Bula

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece

Dmitrijs Pavlovs

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors

Valērijs Koķis

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektors

Sergejs Hristoļubovs

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors

Raimonds Nitišs

Rīgas pašvaldības policijas Vadības grupas galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valstu un pašvaldību iestādēm

Uldis Rakstiņš

Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks

Mārīte Putniņa

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja, galvenā valsts inspektore

Ilmārs Ziedonis

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks

Valdis Gavars

Rīgas domes deputāts

Andris Lācis

Rīgas domes deputāts

Normunds Červinskis

Rīgas domes Administratīvās inspekcijas vadītājs

Māris Demme

Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors

 

Komisijas sekretārs

Gatis Jeļisejevs

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenais speciālists - jurists