Rīgas domes Īpašuma departaments

Statistika

 

Sakārtoto objektu dinamika

 

Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu objektu sadalījums pēc piederības

 

Ar paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi apliekamo būvju klasifikācijas dinamika

 

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas darba rezultāti 2015.gadā

  • tika organizēta 21 Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēde, tajā skaitā divas izbraukuma sēdes;

  • izskatīti jautājumi par 422 nekustamo īpašumu objektiem;

  • par 8 objektiem komisija ierosināja Departamentam sagatavot RD lēmuma projektus par ēku piespiedu sakārtošanu;

  • 229 graustiem nolemts piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi (3%);

  • apstrīdēti administratīvie akti par 94 nekustamo īpašumu objektiem;

  • 10.02.2015. tika izveidota mājas lapa grausti.riga.lv;

  • saņemtas 129 ziņas par vidi degradējošām būvēm;

  • no izveidošanas brīža vairāk nekā 107 000 skatījumu.