Rīgas domes Īpašuma departaments

RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pašvaldības vadošā iestāde pilsētvidi degradējošu būvju sakārtošanas nozarē pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros. Viens no Rīgas domes  Īpašuma departamenta uzdevumiem ir  organizēt un nodrošināt ainavu bojājošu un citu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamā īpašuma sakārtošanu,  t. sk. nojaukšanu un citus piespiedu sakārtošanas pasākumus.

 

Gadījumos, kad nekustamais īpašums rada sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un ilgstoši degradē pilsētvidi, Rīgas domes Īpašuma departaments  sagatavo Rīgas domes lēmumu projektu par nekustamā īpašuma piespiedu sakārtošanu uz īpašnieka rēķina un virza to izskatīšanai Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

 

Nr Adrese Piederība RD lēmums Piezīmes
1 Stiebru 6A Piederība nav zināma 27.09.2016., Nr.RD-16-4298-lē

Lēmuma izpilde procesā.

2 Peitavas 9/11 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 27.11.2012., RD-12-5608-lē

Lēmuma izpilde procesā

3 Flotes 10a Privātīpašums, t.sk. kopīpašums
4 Brīvības gatve 215 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 27.09.2016., Nr.RD-16-4299-lē

Lēmuma izpilde procesā.

5 Katrīnas 1A Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 22.03.2016., RD-16-2613-lē

Lēmuma izpilde procesā

6 Katoļu 12 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 29.04.2014., RD-14-1020-lē

Lēmuma izpilde procesā

7 Laboratorijas 1 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 25.08.2015. RD-15-2919-lē

Lēmuma izpilde procesā

8 Vietalvas 2 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 15.12.2015. RD-15-3347-lē

Lēmuma izpilde procesā

9 Miera 6 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 20.12.2016., RD-16-4654-lē

Lēmuma izpilde procesā

10 Nautrēnu 12 Pašvaldības īpašums 17.05.2016., RD-16-3788-lē

Lēmuma izpilde procesā

11 Daugavgrīvas 55A Pašvaldības īpašums 16.01.2015., RD-15-2083-lē

Lēmuma izpilde procesā

12 Flotes 7b Pašvaldības īpašums 03.11.2015., RD-15-3175-lē

Lēmuma izpilde procesā