Rīgas domes Īpašuma departaments

Objekti, kuru saglabāšanai var lūgt līdzfinansējumu

Uz līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

var pretendēt šādi objekti

vai

Rezultātiem atbilst:

AIZSARDZĪBAS NR. TERITORIJAS VĒRTĪBA VEIDS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) ADRESE BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) NOSAUKUMS
8847 Arhitektūra Valsts nozīmes Krāmu iela 3 0100 007 0076 001 Dzīvojamā ēka
8847 Arhitektūra Valsts nozīmes Krāmu iela 3 0100 007 0076 002 Dzīvojamā ēka
8848 Māksla Valsts nozīmes Krāmu iela 3 0100 007 0076 001 Interjera dekoratīvā apdare (9 telpās)
8901 Arhitektūra Valsts nozīmes Smilšu iela 8 0100 008 0132 001 Dzīvojamā ēka
8945 Arhitektūra Valsts nozīmes Ojāra Vācieša iela 6A 0100 055 0221 001 Savrupmāja
8960 Arhitektūra Valsts nozīmes Elizabetes iela 65 0100 021 0045 001 Īres nams ar restorānu
8964 Arhitektūra Valsts nozīmes Nometņu iela 45 0100 059 0073 001 Dzīvojamā ēka
8997 Arhitektūra Valsts nozīmes Slokas iela 34 0100 061 0039 001 Mārtiņa luterāņu baznīca
9013 Arhitektūra Vietējas nozīmes Dārza iela 3 0100 064 0068 001 Zengbuša muižiņas dzīvojamā ēka
9014 Arhitektūra Vietējas nozīmes Stabu iela 17 0100 022 0015 001 Dzīvojamā ēka
9087 Arhitektūra Vietējas nozīmes Eduarda Smiļģa iela 46 0100 057 0045 001 Administratīva ēka