Rīgas domes Īpašuma departaments

Objekti, kuru saglabāšanai var lūgt līdzfinansējumu

Uz līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

var pretendēt šādi objekti

vai

Rezultātiem atbilst:

AIZSARDZĪBAS NR. TERITORIJAS VĒRTĪBA VEIDS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) ADRESE BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) NOSAUKUMS
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Rātslaukums 9 0100 001 0147 001 Izstāžu zāle
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kungu iela 3 0100 001 0152 001 Ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 15A 0100 001 2004 001 Dzīvojamā māja (jaunbūve)
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 20 0100 001 2005 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 20 0100 001 2005 002 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 11A 0100 001 2008 001 Veikala un daudzdzīvokļu ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kaļķu iela 26 0100 002 0001 001 Banka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Vaļņu iela 19 0100 002 0004 001 Dzīvojamā un tirdzniecības ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kaļķu iela 24 0100 002 0010 001 Administratīva ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 2 0100 002 0013 001 Fitinghofa nams
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 4 0100 002 0014 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 6 0100 002 0015 001 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 6 0100 002 0015 002 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 6 0100 002 0015 003 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 8 0100 002 0016 001 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Gleznotāju iela 12/14 0100 002 0017 001 Viesnīca
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Gleznotāju iela 5 0100 002 0018 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 12 0100 002 0019 001 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Riharda Vāgnera iela 12 0100 002 0019 002 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Vaļņu iela 21 0100 002 0020 001 Dzīvojamā ēka