Rīgas domes Īpašuma departaments

Objekti, kuru saglabāšanai var lūgt līdzfinansējumu

Uz līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

var pretendēt šādi objekti

vai

Rezultātiem atbilst:

AIZSARDZĪBAS NR. TERITORIJAS VĒRTĪBA VEIDS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) ADRESE BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) NOSAUKUMS
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kungu iela 7/9 0100 001 0084 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Latviešu strēlnieku laukums 1 0100 001 0095 001 Muzejs
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs 11. novembra krastmala 29 0100 001 0122 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 34 0100 001 0123 001 Poliklīnika
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 30 0100 001 0124 001 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 25 0100 001 0127 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 23 0100 001 0129 001 Viesu nams
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 21 0100 001 0130 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 21 0100 001 0130 002 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 28 0100 001 0131 001 Viesnīca
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 28 0100 001 0131 005 Viesnīca
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 26 0100 001 0132 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 17 0100 001 0133 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 24 0100 001 0135 001 Biroja ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 22 0100 001 0136 001 Triju vai vairāku dzīvokļu māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Peldu iela 15 0100 001 0138 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 18 0100 001 0140 001 Muzejs
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 18 0100 001 0140 002 Muzejs
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 10 0100 001 0145 001 Skola
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 8 0100 001 0146 001 Restorāna, biroju un dzīvokļu ēka