Rīgas domes Īpašuma departaments

Objekti, kuru saglabāšanai var lūgt līdzfinansējumu

Uz līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

var pretendēt šādi objekti

vai

Rezultātiem atbilst:

AIZSARDZĪBAS NR. TERITORIJAS VĒRTĪBA VEIDS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) ADRESE BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻA (BŪVES) NOSAUKUMS
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kaļķu iela 4 0100 001 0003 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Skārņu iela 7 0100 001 0023 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Skārņu iela 9 0100 001 0025 001 Dzīvojamā māja
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Skārņu iela 11 0100 001 0027 001 Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Skārņu iela 25 0100 001 0045 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 1 0100 001 0046 001 Biroja ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 3 0100 001 0047 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 5 0100 001 0048 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Pēterbaznīcas iela 15 0100 001 0049 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Pēterbaznīcas iela 17 0100 001 0050 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 7 0100 001 0051 001 Veikalu, biroju, dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 9 0100 001 0052 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 9 0100 001 0052 002 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Skārņu iela 19 0100 001 0055 001 Baznīca
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Grēcinieku iela 11 0100 001 0057 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kaļķu iela 2 0100 001 0074 001 Dzīvojamā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Kungu iela 1 0100 001 0078 001 Biroju ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Rātslaukums 6 0100 001 0081 001 Administratīvā ēka
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Rātslaukums 7 0100 001 0082 001 Melngalvju nams
Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs Rātslaukums 5 0100 001 0083 001 Administratīvā ēka