Rīgas domes Īpašuma departaments

Kultūras pieminekļu atjaunošanai iesniegtie projekti ievērojami pārsniedz pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu

Šodien, 6.martā, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija atvēra 91 projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai.

“Visu jeb 92 ēku iesniegto projektu pieteikumu realizēšanai kopumā būtu nepieciešams gandrīz 1 miljons liels pašvaldības līdzfinansējums, jo iesniegtā projektu kopsumma sasniedz 988 955, 23 eiro lielu finansējumu.  No tiem 66 projekti vēlas saņemt pašvaldības atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanā jeb katrs ne vairāk kā 14 000 tūkstošus eiro. Savukārt 26 projekti katrs pretendē uz līdzfinansējumu ne vairāk kā 5000 eiro apmērā, kas paredzēta ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Konkursā ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā no kopumā paredzētiem atjaunošanas vai restaurācijas darbiem. Šogad pašvaldības budžetā šim mērķim ir atvēlēts 600 000 eiro liels finansējums,” informē Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētājs un Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.

Konkursam sešus projektus ir iesniegušas baznīcu draudzes, kuras vēlas atjaunošanas vai restaurācijas darbus veikt savos īpašumos. 22 projekti ir saņemti no Vecrīgas namīpašniekiem, savukārt 14 projekti no Pārdaugavas namīpašniekiem. Aktīvas šogad ir arī dzīvokļu īpašnieku biedrības. Šobrīd iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem un aprīlī tiks paziņoti konkursa rezultāti.

2016. gada 1. decembrī Rīgas pašvaldība izsludināja pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai. Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā bija jāiesniedz līdz 3.martam plkst.9.00. Par konkursu izrādīja interesi vairāk nekā 150 namīpašnieku, bet šī gada konkursam pieteikumus iesniedza par 92 ēkām.  

Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, taču tas īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas. Līdzfinansējuma piešķiršanu administrēs Rīgas domes Īpašuma departaments.

 

Pagājušajā gadā pirmo reizi Rīgas pašvaldība rīkoja līdzfinansējuma konkursu, kurā bija iespēja saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai. Konkursam kopumā pieteicās 55 pretendenti, no kuriem 38 projekti tika realizēti. 

Plašāka informācija par konkursu: www.atjauno.riga.lv  

Informāciju sagatavoja:

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departaments, Sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja, mob. tālr.: 26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv