Rīgas domes Īpašuma departaments

Lemj par četru graustu sakārtošanu

Šodien, 27. februārī Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma par četru graustu sakārtošanu piespiedu kārtā.

Ugunsgrēka rezultātā avārijas stāvoklī esošā dzīvojamā māja Vienības gatvē 106 ir pieder 7 privātpersonām, no kurām divas jau ir mirušas. Būvinženieri, kuri  to apsekoja, konstatēja, ka notikusi nesošo konstrukciju daļēja sabrukšana, jumta un sienu daļēja neesamība un būtiski bojājumi jumta konstrukcijās. Nav nodrošināta logu ailu noslēgšana vai stiklojuma esamība un pieļauta apdares materiālu trupēšana. Ēkas īpašnieki vai nu neatbildēja uz Īpašuma departamenta vēstulēm par ēkas turpmāko likteni, vai arī piekrita, ka tā tiek nojaukta. Tādēļ, pamatojoties uz to, ka māja atrodas intensīvas transporta un gājēju satiksmes teritorijā, kā arī to, ka pēc ugunsgrēka nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu ir pieņems lēmums par piespiedu nojaukšanu. To veiks Īpašuma departaments, pēc tam izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

 

Dzīvojamā māja Zilupes ielā 23 arī vairakkārt cietusi ugunsgrēkos, kopumā atrodas avārijas tehniskajā stāvoklī un ir klasificēta kā A kategorijas grausts. Ņemot vērā iepriekš to, ka tehniskais un vizuālais stāvoklis turpina pasliktināties, piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām, tuvumā atrodas Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestāde un vairākas dzīvojamās ēkas, ēka ir jāsakārto vai jānojauc. Tādēļ uzņēmumam, kuram tā pieder, būs jāizstrādā dokumentācija, bet ēkas sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Nekustamais īpašums Trijādības iela bez numura ir kopīpašums, kas sastāv no zemes un būves, kas klasificēta kā A kategorijas grausts. Ņemot vērā to, ka būve nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu, ir pieņemts lēmums, ka īpašniekiem tā jānojauc ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Savukārt privātīpašumā esoša būve Trijādības ielā 11 jau kādu laiku atrodas avārijas tehniskajā stāvoklī un ir bīstama. Būvinženieri, to apsekojot, konstatēja,

ka ir pieļauta nesošo konstrukciju nokrišana un sabrukšana, jumta un citu konstrukciju daļēja neesamība, pieļauta lietus ūdens novadīšanas sistēmas elementu neesamība, nav nodrošināta logu un durvju ailu noslēgšana, logu stiklojuma esamība. Tā kā ēka ilgstoši netiek apsaimniekota, nav nodrošināta piegulošās teritorijas norobežošana, tā ir brīvi pieejama nepiederošām personām un tajā tiek ilgstoši mesti atkritumi.

 

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta nojaukšanas darbi jāveic ne vēlāk kā 6mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, līdz tam 4 mēnešu laikā saskaņojot nepieciešamo dokumentāciju un darbu veikšanas grafiku.

 

Visi četri lēmumi par graustu piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

 

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr. +37167181066, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv